قیمت دلار غیر واقعی است

مطلب و یا خبر قیمت دلار غیر واقعی است از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی قیمت دلار در مدت اخیر را غیر واقعی دانست.