حاتمی کیا واقعا کارآفرین است؟

مطلب و یا خبر حاتمی کیا واقعا کارآفرین است؟ از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ادعای حاتمی کیا در جشنواره فجر مبنی بر کارآفرین دانستن خود، بیشتر ناشی از خطای استراتژیک ایرانیان در ی ان دانستن مفهوم «اشتغال زایی» با «کارآفرینی» است. از منظر علمی، حاتمی کیا کارآفرین نیست. بلکه تنها به مدت چند ماه برای چند نفر اشتغال زایی کرده است.

آخرین جستجو ها