فعلا نه ایران و نه تشدید درگیری در را نمی خواهند

مطلب و یا خبر فعلا نه ایران و نه تشدید درگیری در را نمی خواهند از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قصد ندارد خود را در معرض درگیری مستقیم با مثلت ایران، و حزب الله قرار دهد. ی ها می دانند اگر درگیری جدیدی آغاز شود، باید همزمان در دو جبهه و لبنان بجنگند و با توجه به زرادخانه تشکیل شده از یکصدهزار راکت و موشک ذخیره شده در این دو کشور، مراکز ی در معرض تلفاتی سنگین خواهند بود.