شکایت از نصب آنتن های موبایل را به کجا باید برد؟

مطلب و یا خبر شکایت از نصب آنتن های موبایل را به کجا باید برد؟ از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگرچه بارها اعلام شده تشعشعات پرتوهای رادیویی کمتر از میزان استاندارد تعیین شده است، با این وجود شهروندان درصورت نگرانی از نصب دکل های اپراتورهای تلفن همراه و وایم می توانند شکایت خود را ثبت کنند تا اندازه گیری های لازم انجام و نتایج آن اعلام شود.

آخرین جستجو ها