چهارده هفته پس از تصرف سفارت در تهران

مطلب و یا خبر چهارده هفته پس از تصرف سفارت در تهران از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سفارت در تهران در سیزدهم آبان 1358 توسط گروهی از دانشجویان نزدیک به جریان هایی که اکنون عمدتاً به عنوان اصلاح طلب شناخته می شوند، تصرف شد. این اتفاق منجر افزایش بحران در روابط ایران و شد که از زمان همراهی با شاه رو به وخامت نهاده بود. تصاویری که در ادامه می بینید در 27 بهمن 1358 یعنی چهارده هفته پس از تسخیر سفارت ثبت شده است. این تصاویر را که شرایط آن مقطع را تا حدودی به تصویر می کشد، در تابناک می بینید.