تجربه آرامش با هنگ درام

مطلب و یا خبر تجربه آرامش با هنگ درام از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ساز سوئیسی هنگ درام به مرور فراگیر شده و در سال های اخیر به ایران نیز رسیده است. پیش از این قطعاتی از اجرای این ساز آرامش بخش را شنیده اید. اکنون وقت شنیدن یک قطعه تازه است.