نظر مجلس درباره سخنرانی اخیر حاج قاسم

مطلب و یا خبر نظر مجلس درباره سخنرانی اخیر حاج قاسم از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مردم سیرجان در مجلس گفت: سخنرانی اخیر سلیمانی در کرمان نشات گرفته از شناخت عمیق ایشان از ، انقلاب، ارزش های دفاع مقدس و همچنین از انقلاب های دهه های اخیر بود.