قیمت دلار با محاسبات ت زیر ۴ هزار تومان است!

مطلب و یا خبر قیمت دلار با محاسبات ت زیر ۴ هزار تومان است! از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی ت با بیان اینکه "با محاسبات ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد"، گفت: باید مدیریت قوی تری از بانک مرکزی داشته باشیم.