دهباشی: بنی صدر ممیزی هایش را درجا اعمال می کرد

مطلب و یا خبر دهباشی: بنی صدر ممیزی هایش را درجا اعمال می کرد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یکی از مورخان کشورمان گفت: خیلی از دربار پهلوی در توهم این هستند که به قول خودشان ها دو ماه دیگر می روند!

آخرین جستجو ها