با برخی از ن سرویس های جاسوسی آشنا شوید! +ع

مطلب و یا خبر با برخی از ن سرویس های جاسوسی آشنا شوید! +ع از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یکی از ابعاد مهم پرونده های فساد اخلاقی سیاستمداران، بهره گیری سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی از این ضعف سیاستمداران برای سوءاستفاده های اطلاعاتی و پیاده سازی طرح های و اطلاعاتی ت است.

آخرین جستجو ها