/ از تکذیب دیروز تا قیمت امروز دلار

مطلب و یا خبر / از تکذیب دیروز تا قیمت امروز دلار از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
(۲بهمن)د اسخ به مجری که قیمت دلار را ۴۷۵۰ اعلام کردگفت:کمتر است. رئیس جمهور (۱۷بهمن)در واکنش به اعلام قیمت دلارتوسط خبرنگار که آن را ۴۸۰۰ اعلام کرد گفت:نه کمتره. امروز قیمت دلار به ۴۹۵۰ رسید.