ستاره آسیایی روی سکوی یوم

مطلب و یا خبر ستاره آسیایی روی سکوی یوم از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کانون هواداران پرسپولیس برای دیدار امروز مقابل نسف قارشی طرح ستاره را روی سکوها به اجرا در آورده است.