بازگشت شاراپووا به میادین از آوریل

مطلب و یا خبر بازگشت شاراپووا به میادین از آوریل از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تنیسور مطرح بانوان جهان بعد از دوری 15 ماهه از آوریل به میادین برمی گردد.