رکورد جدید نقدینگی ثبت شد

مطلب و یا خبر رکورد جدید نقدینگی ثبت شد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حجم نقدینگی مرز ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشت.