یارانِ یک به یک از میان ما پر می کشند

مطلب و یا خبر یارانِ یک به یک از میان ما پر می کشند از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محسن رضایی با انتشار ع ی در اینستاگرام نوشت: یارانِ یک به یک از میان ما پر می کشند.