جادوی «هری پاتر» و افزایش فروش کتاب

مطلب و یا خبر جادوی «هری پاتر» و افزایش فروش کتاب از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وارد شدن «هری پاتر و فرزند نفرین شده» به بازار کتاب انگلستان، باعث رشد آمار سالانه فروش کتاب در این کشور شده است.

آخرین جستجو ها