آثار بخش مسابقه جوانان جشنواره تئاتر فجر معرفی شد

مطلب و یا خبر آثار بخش مسابقه جوانان جشنواره تئاتر فجر معرفی شد از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آثار نمایشی شرکت‌کننده در بخش مسابقه جوانان سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.