کار گروه سلامت و امنیت غذایی یکی از کارگروه های موفق مهاباد

مطلب و یا خبر کار گروه سلامت و امنیت غذایی یکی از کارگروه های موفق مهاباد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
این مطلب را معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان عنوان کرد.