استقبال از بازنگری در قوانین قاچاقچیان

مطلب و یا خبر استقبال از بازنگری در قوانین قاچاقچیان از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کارشناسان و حقوقدانان، مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس درباره کاهش مجازات محکومان را بررسی د.