مع ن این بار یک معتاد را به عنوان کشته اغت ات معرفی د / جواز دفن غلامرضا محمدی ۷۶۵ روز پیش صادر شده است

مطلب و یا خبر مع ن این بار یک معتاد را به عنوان کشته اغت ات معرفی د / جواز دفن غلامرضا محمدی ۷۶۵ روز پیش صادر شده است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تکذیب دستگیری و کشته شدن فردی در بازداشتگاه در اغت ات اخیر گفت: این فرد به علت عوارض ناشی از مصرف فوت کرده و هیچ ارتباطی به موضوع دستگیری افراد…

آخرین جستجو ها