۱۵۰ تهرانی روزانه دچار سکته مغزی می شوند

مطلب و یا خبر ۱۵۰ تهرانی روزانه دچار سکته مغزی می شوند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: رئیس انجمن سکته مغزی ایران با بیان اینکه اطلاع رسانی مناسب در مواجهه با سکته مغزی در یکی دو سال گذشته بهتر شده است اما درعین حال گفت: روزانه حدود ۱۵۰ نفر در تهران سکته مغزی می کنند.

اطلاعات