ع / وضعیت بازار زیبا و تاریخی تبریز در زمستان

مطلب و یا خبر ع / وضعیت بازار زیبا و تاریخی تبریز در زمستان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با تاریک شدن هوا در بلند زمستانی، تردد در بازار تاریخی تبریز کمتر می شود. به بازار بساط حجره هایشان را جمع می کنند. درهای چوبی بزرگ قدیمی دالان ها و تیمچه ها یکی یکی بسته شده و مردم راهی خانه…

اطلاعات