ناامن ترین سیستم عامل 2016 انتخاب شد

مطلب و یا خبر ناامن ترین سیستم عامل 2016 انتخاب شد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
به تازگی گزارشی تحلیلی از آسیب پذیرترین سیستم عامل ها منتشر شده است که در آن اندروید به عنوان ناامن ترین سیستم عامل سال ۲۰۱۶ انتخاب شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها