ایران، چهارمین تولیدکننده دنیا/ نگاهمان در حوزه صنعت و غلط است

مطلب و یا خبر ایران، چهارمین تولیدکننده دنیا/ نگاهمان در حوزه صنعت و غلط است از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: چهارمین تولیدکننده دنیا هستیم اما نمی توانیم صنعت خود را تغذیه کنیم.

آخرین جستجو ها