جیمز متیس: تعطیلی ت بر فعالیت های نظامی ما تاثیرگذار است

مطلب و یا خبر جیمز متیس: تعطیلی ت بر فعالیت های نظامی ما تاثیرگذار است از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دفاع از تاثیر تعطیلی ت این کشور بر فعالیت های نظامی و امنیتی پنتاگون خبر داد.

آخرین جستجو ها