نامه «سرو زیر آب» نوزده بار بازنویسی شد

مطلب و یا خبر نامه «سرو زیر آب» نوزده بار بازنویسی شد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حسینی گفت: نامه «سرو زیر آب» نوزده بار بازنویسی شد و برای تولید و تهیه سرمایه پروسه بسیار طولانی را سپری کرد.

آخرین جستجو ها