وزارت بهداشت مسئول صدور مجوز فیزیوتراپی مراکز توانبخشی معلولان است

مطلب و یا خبر وزارت بهداشت مسئول صدور مجوز فیزیوتراپی مراکز توانبخشی معلولان است از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر مجوز فیزیوتراپی و کار درمانی مراکز توانبخشی بهزیستی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور صادر می شود.

آخرین جستجو ها