پلیس به طرح ۸ میلیون تومانی پایتخت نشینان چراغ سبز نشان داد

مطلب و یا خبر پلیس به طرح ۸ میلیون تومانی پایتخت نشینان چراغ سبز نشان داد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
طرح جدید ترافیک تصویب و امروز در شورا نرخ گذاری آن انجام می شود.

آخرین جستجو ها