وم همکاری تمامی دستگاه ها برای احیای موقوفات

مطلب و یا خبر وم همکاری تمامی دستگاه ها برای احیای موقوفات از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی اصغر یوسف نژاد گفت: همه دستگاه ها باید به اوقاف کمک کنند تا موقوفات به خوبی احیاء و اجرای امینانه نیت واقف انجام شود.

آخرین جستجو ها