تفکیک معاونت های حقوقی و پارلمانی در دستگاه های اجرایی ضروری است

مطلب و یا خبر تفکیک معاونت های حقوقی و پارلمانی در دستگاه های اجرایی ضروری است از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جنیدی گفت: باید برای تفکیک معاونت پارلمانی و حقوقی، کارگروهی تشکیل شود تا بتواند از این ایده دفاع کند.