توضیحات تخت روانچی درباره وضعیت اقتصادی پس از

مطلب و یا خبر توضیحات تخت روانچی درباره وضعیت اقتصادی پس از از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
« یی ها چه ی را می ترسانند.» این را معاون دفتر رئیس جمهور می گوید، وقتی که می خواهد سخنان اخیر ترامپ را تحلیل کند:«ایران خود را برای بدترین ح آماده کرده است.»

آخرین جستجو ها