ملایی حذف شد/ بریمانلو به دور سوم رسید

مطلب و یا خبر ملایی حذف شد/ بریمانلو به دور سوم رسید از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جودوکار وزن منهای ۸۱ کیلوگرم کشورمان در دور نخست مقابل حریف ترکیه ش ت خورد و حذف شد.