انقلاب قطب نمای جریان فلسطین را در دست دارند

مطلب و یا خبر انقلاب قطب نمای جریان فلسطین را در دست دارند از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کارشناس خارومیانه گفت: تنها کشوری که از فلسطین حمایت می کند ایران است و انقلاب قطب نمای فلسطین را در دست دارند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها