جزییات تاسیس تعاونی اعلام شد

مطلب و یا خبر جزییات تاسیس تعاونی اعلام شد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
س رست معاونت اداره کل توسعه تعاون گفت: با حداقل هزینه هم می توان تعاونی ایجاد کرد.

آخرین جستجو ها