حمایت از پژوهشگران برتر حوزه زیست فناوری در دستور کار معاونت علمی

مطلب و یا خبر حمایت از پژوهشگران برتر حوزه زیست فناوری در دستور کار معاونت علمی از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور معرفی و تشویق پژوهشگران موفق در حوه زیست فناوری از پژوهشگران حمایت می کند.

آخرین جستجو ها