افزایش درآمد مددجویان کمیته امداد با اجرای طرح جدید اشتغا ایی

مطلب و یا خبر افزایش درآمد مددجویان کمیته امداد با اجرای طرح جدید اشتغا ایی از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون اشتغا ایی و خودکفایی کمیته امداد (ره) گفت: با هدف گذاری های جدید می خواهیم به سقف درآمد یک و نیم میلیون تومانی مددجویان کمیته امداد با اجرای طرح الگوهای نوین اشتغال برسیم .

آخرین جستجو ها