ت ترامپ بیش از یک میلیون دلار صرف بهره برداری از ناآرامی های ایران کرده است

مطلب و یا خبر ت ترامپ بیش از یک میلیون دلار صرف بهره برداری از ناآرامی های ایران کرده است از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اسناد منتشره از سوی کنگره نشان می دهد که پروژه «تغییر حکومت» در ایران تحت برنامه ارتقاء دموکراسی در این کشور دنبال می شود.

آخرین جستجو ها