۱۶۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد

مطلب و یا خبر ۱۶۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس سازمان چای گفت: امسال ۱۰۸ هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۲۰۳ میلیارد تومان یداری شد و تا کنون ۱۶۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها