اوقاف برای تأمین هزینه های ایام فاطمیه اقدامات لازم را انجام دهد

مطلب و یا خبر اوقاف برای تأمین هزینه های ایام فاطمیه اقدامات لازم را انجام دهد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
و مبلغ برجسته دینی گفت: از سازمان اوقاف می خواهیم نسبت به اعزام مبلغ و تأمین هزینه های مربوط به ایام فاطمیه اقدامات لازم را انجام دهد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها