شورای نگهبان مخالف افزایش قیمت بنزین است

مطلب و یا خبر شورای نگهبان مخالف افزایش قیمت بنزین است از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


موضع شورای نگهبان درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین مبتنی بر نیازهای مردم باشد، البته اخبار حاکی از…


آخرین جستجو ها