عوامل افزایش رشد اجاره بها در آذر و دی ماه امسال

مطلب و یا خبر عوامل افزایش رشد اجاره بها در آذر و دی ماه امسال از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی…