عوامل افزایش رشد اجاره بها در آذر و دی ماه امسال

مطلب و یا خبر عوامل افزایش رشد اجاره بها در آذر و دی ماه امسال از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی…


آخرین جستجو ها