مشکلات آزادراهی با گران ترین عوارضی کشور؛مسافران به دل خطرمی زنند

مطلب و یا خبر مشکلات آزادراهی با گران ترین عوارضی کشور؛مسافران به دل خطرمی زنند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آزادراه « م آباد-پل زال» با گران ترین عوارضی کشور مشکلات جدی درزمینهٔ تأمین ایمنی، امکانات امدادی و روشنایی دارد، مسائلی که موجب شده همچنان مسافران از «جاده مرگ» استفاده کنند.

آخرین جستجو ها