چطور جعبه سیاه کشتی کار می کند؟

مطلب و یا خبر چطور جعبه سیاه کشتی کار می کند؟ از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: تمامی کشتی ها بر اساس کنوانسیون سازمان جهانی دریانوردی م م به داشتن دستگاه ثَبات جعبه سیاه هستند تا بتوانند داده های حسگر های مختلف کشتی را جمع آوری کنند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها