۳۰۰ ساختمان مشابه پلاسکو در تهران وجود دارد

مطلب و یا خبر ۳۰۰ ساختمان مشابه پلاسکو در تهران وجود دارد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: مدیرعامل انجمن جامعه ایمن ایران گفت: از حادثه پلاسکو یک سال گذشته است اما در پایتخت بیش از ۳۰۰ ساختمان مشابه و یا بدتر از پلاسکو وجود دارد اما در این یک سال فکری به حال آنها نشده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها