شرح وظایف شهرداری ها در ایران با تمام دنیا متفاوت است/ منابع ناپایدار کنونی جوابگوی انتظارات از مدیریت شهری نیست

مطلب و یا خبر شرح وظایف شهرداری ها در ایران با تمام دنیا متفاوت است/ منابع ناپایدار کنونی جوابگوی انتظارات از مدیریت شهری نیست از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شهرداری ها در همه دنیا همه خدمات شهری را به عهده دارند و برای افزایش شاخص های رفاه شهری دارای درآمدهای پایدار قابل محاسبه ای هستند که جوابگوی سبد هزینه ای آنهاست.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها