۵۰ درصد مراکز درمانی در برابر ز له ایمن نیست/ به جای راه حل دنبال مقصریم

مطلب و یا خبر ۵۰ درصد مراکز درمانی در برابر ز له ایمن نیست/ به جای راه حل دنبال مقصریم از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بهداشت با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مراکز درمانی در صورت وقوع حادثه جدی همچون ز له ایمن نیست، گفت: هنگام وقوع حوادث به جای راه حل دنبال مقصری هستیم که هیچ وقت پیدا نمی شود.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها