ایران خواهان توسعه همکاری ها با کشورهای ی لاتین و از جمله شیلی است

مطلب و یا خبر ایران خواهان توسعه همکاری ها با کشورهای ی لاتین و از جمله شیلی است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رکنا: رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه «ایگناسیو یانوس» سفیر جدید شیلی، گفت: توسعه روابط و همکاری ها با کشورهای منطقه ی لاتین و از جمله شیلی برای ایران بسیار حائز اهمیت است.

آخرین جستجو ها