افزایش هدفمند حقوق کارمندان

مطلب و یا خبر افزایش هدفمند حقوق کارمندان از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهور سرانجام لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را با اصلاحاتی که در آن برای امتیاز حقوق و مزایای کارمندان تی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیش بینی شده، به مجلس ارسال کرد.

آخرین جستجو ها