حذف کارشناسان مسائل تحریمی در ت ترامپ/استعفای کارشناس تحریم های ایران

مطلب و یا خبر حذف کارشناسان مسائل تحریمی در ت ترامپ/استعفای کارشناس تحریم های ایران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مجله یی گزارش داده در یک سالی که از حضور ترامپ در کاخ سفید می گذرد شمار زیادی از کارشناسان مسائل تحریمی به حاشیه رانده شده یا از ت جدا شده اند.

آخرین جستجو ها