کتاب روابط بین المللی خاورمیانه؛ هر آنچه لازم است در مورد خاورمیانه بدانید

مطلب و یا خبر کتاب روابط بین المللی خاورمیانه؛ هر آنچه لازم است در مورد خاورمیانه بدانید از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کتاب روابط بین المللی خاورمیانه -که طی سال های انتشار چند بار به صورت اساسی ویرایش شده و با توجه به تحولات گسترده خاورمیانه در دهه اخیر به روزرسانی شده است- یکی از بهترین منابعی است که به صورت جامع و از ابعاد مختلف به موضوع مهم روابط بین المللی این منطقه پرداخته است. ترجمه ویرایش اول این کتاب چندبار تجدید چاپ شد و اکنون ویرایش جدید با اضافه شدن مطالب بسیار و مفید در اختیار علاقه مندان است.

آخرین جستجو ها